Welkom op de website van de VASR

De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede in rechtsvergelijkend perspectief. Deze onderwerpen worden veelal benaderd als deelgebied (hetzij via specifieke aansprakelijkheden, hetzij als onderdeel van vermogensrecht). Naar de mening van de oprichters bestaat de behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan relevante rechtsontwikkelingen in het buitenland.


Beoogd wordt om ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen, om nog niet of onvoldoende ontgonnen terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht te verkennen en om te bezien hoe de verschillende ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zich tot elkaar verhouden.


De Vereniging richt zich op geïnteresseerden in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, vanuit de praktijk en/of wetenschap. Het bestuur stelt zich tot doel naast meer algemene bijeenkomsten, waarbij pre-adviezen worden gepresenteerd, kleinere bijeenkomsten voor leden te organiseren rond bepaalde thema's of doelgroepen.

 

 

 


 

De afgelopen tijd zijn wij als bestuur bezig geweest om te onderzoeken of bepaalde zaken binnen onze vereniging verbeterd kunnen worden. Het innen van de contributie, een jaarlijks terugkerende, tijdrovende taak, is hierbij aan bod gekomen, en wij zijn van mening dat wij dit moeten professionaliseren. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributie voor grote en kleine verenigingen. ClubCollect is geen incassobureau maar een ondersteunende partij die ervoor zorgt dat contributie innen makkelijker gaat. Voor zowel u als de vereniging levert dit veel voordelen op. Het grootste voordeel voor u is het betaalgemak.

 

Wat gaat er veranderen 
ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inning over. Via e-mail en/of per post zal ClubCollect namens onze vereniging betaalverzoeken sturen. Met de link in de berichten die u ontvangt kunt u naar uw persoonlijke betaalpagina gaan. In deze beveiligde omgeving kunt u aangeven op welke wijze u wenst te betalen. U kunt namelijk kiezen tussen een betaling via automatische incasso en een betaling via iDEAL. Op uw persoonlijke betaalpagina kunt u ook alle facturen inzien en zo nodig vragen stellen over een bepaalde factuur.

 

Omdat ClubCollect u betaalverzoeken zal sturen namens onze vereniging, zullen er enkele persoonsgegevens worden gedeeld zoals het adres en e-mailadres. Deze persoonsgegevens zullen door ClubCollect nooit met derden worden gedeeld, noch worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De verwerking van de persoonsgegevens zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

 

Voor meer informatie over ClubCollect verwijzen wij u naar www.clubcollect.com/nl/members. Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de samenwerking met ClubCollect kunt u altijd terecht bij de penningmeester. Indien er tijdens de samenwerking vragen of onduidelijkheden zijn, staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd voor open.