Welkom op de website van de VASR

De Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) stelt zich ten doel het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in brede zin te bestuderen, mede in rechtsvergelijkend perspectief. Deze onderwerpen worden veelal benaderd als deelgebied (hetzij via specifieke aansprakelijkheden, hetzij als onderdeel van vermogensrecht). Naar de mening van de oprichters bestaat de behoefte aan een meer geïntegreerde aanpak, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan relevante rechtsontwikkelingen in het buitenland.


Beoogd wordt om ontwikkelingen met elkaar in verband te brengen, om nog niet of onvoldoende ontgonnen terreinen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht te verkennen en om te bezien hoe de verschillende ontwikkelingen in wetgeving, rechtspraak en literatuur zich tot elkaar verhouden.


De Vereniging richt zich op geïnteresseerden in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, vanuit de praktijk en/of wetenschap. Het bestuur stelt zich tot doel naast meer algemene bijeenkomsten, waarbij pre-adviezen worden gepresenteerd, kleinere bijeenkomsten voor leden te organiseren rond bepaalde thema's of doelgroepen.

 

 

 


 

Voorjaarsbijeenkomst 10 mei 2017, Thema: EVRM en personenschade

 

In de middag van 10 mei 2017 zal vanaf 14.00 uur de voorjaarsbijeenkomst van de VASR worden gehouden. De voorjaarsbijeenkomst zal worden gehouden bij Kennedy Van der Laan, Haarlemmerweg 333, 1051LH Amsterdam. De bijeenkomst zal gaan over het EVRM en personenschade. De pre-adviseurs zijn prof. Cees van Dam  (zie over dit onderwerp o.a. zijn boek ‘Aansprakelijkheidsrecht Deel 1 Den Haag 2015’) en dr. Stefan Somers (zie over dit onderwerp o.a. zijn boek ‘Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en de rechten van de mens kruisbestuiving in een meergelaagde rechtsorde’,, Antwerpen 2016.). Cees van Dam is onder meer hoogleraar European Tort Law aan de Universiteit te Maastricht en Visiting Professor aan het King’s College te London. Stefan Somers is onder meer advocaat te Brussel en Teaching Assistent aan de Vrije Universiteit te Brussel.

 

Reserveert deze datum alvast in uw agenda!